ESIR / POS MODUL

Kapital IS 2.0

Kapital ESIR / POS modul je kompletno softversko rešenje namenjeno poslovanju maloprodajnih objekata.

Kapitalis

Sistem koji Vam pomaže da pratite i unapredite poslovanje!

ESIR / POS modul je u radu potpuno samostalan, tj. nije potrebno kupovati licence za drugemodule za sve nabrojane osnovne funkcionalnosti. Ukoliko se vaše poslovanje proširi,
ESIR/POS modul se vrlo lako integriše sa ostalim modulima.

Mogućnost sa ostalim Kapital IS modulima:

Kapitalsoft esir

Povežite maloprodajno poslovanje sa ostalim poslovnim procesima.

Na ovaj način možete maloprodajno poslovanje direktno povezati sa ostalim poslovnim procesima u firmi, npr. sa veleprodajnim magacinima. Moguće je uvezati više dislociranih MP objekata i sa njima upravljati centralizovano putem sinhronizacije cena i ostvarenog prometa. Integracija sa RMP modulom će omogućiti praćenje i analizu ukalkulisane i ostvarene razlike u ceni, praćenje zaliha, minumuma i maksimuma, automatsko formiranje
narudži prema dobavljaču.

Kapitalsoft esir

Funkcionalne karakteristike:

Kapitalsoft esir

Potrebna računarska oprema

Preporučena konfiguracija opreme za POS mesto:
Preporučena konfiguracija opreme za aplikativni server:
E-knjigovodstvo

BRZO. JASNO. TAČNO.

Inovativno spajanje tehnologije i tradicionalnog knjigovodstva za efikasno praćenje finansija. Pruža realno vreme informacija i olakšava poslovne odluke, eliminirajući klasične papirne evidencije.

Zadovoljnih klijenata softvera
0 +
Zadovoljnih klijenata knjigovodstva
0 +
Klijenata koji dođu ostaju kod nas
0 %
Miliona KM zbirnog godišnjeg prometa
0 M
E-knjigovodstvo

Kroz e-knjigovodstvo dobijate:

Potpuna usaglašenost

Integrisano knjigovodstvo koriste stvarne i trenutno dostupne podatke kao osnov za kontiranje i knjiženje. Glavna knjiga i bruto bilans uvijek oslikava realno stanje.

E-dokumenti

Interni dokumenti nastaju iz programa i dostupni su kao PDF, Word ili Excel dokument. Svi eksterni dokumenti se skeniraju i pohranjuju u sistem. Dokumentaciju možete dostavljati e-mailom ili Viber-om, a rezultate obrade direktno vidite u informacionom sistemu.

Bruto-bilans

Dnevno ažuran i uvjek dostupan bruto bilans možete pregledi ili štampati i nositi na uvid (banka, tender i sl.)

Kupci i dobavljači

Pregled otvorenih stavki, prispjela potraživanja i obaveze. Starosna struktura dugovanja i potraživanja. Evidencija kamate.

Izvodi banaka

Stanje bankovnih računa, promet novca, kamate i provizije. Priprema naloga za plaćanje (elektronsko ili štampa virmana)

Realizacija i prihod

Prometovana roba i usluge, ostvarena razlika u cijeni. Dnevni izvještaji o prometu i pazaru stižu porukom na mob. telefon.

Troškovi

Jasna i pregledna kontrola troškova, po vrsti i mjestu nastanka. Gotovinski izdaci i ulaganja u inventar, opremu, vozila i gađevinske objekte.

KONTAKT

Kontaktirajte nas!

Ako su Vam neke dodatne informacije ili imate neki specifičan upit, stojimo Vam na raspolaganju!